// پژوهشگر/ علي حائري


علي حائري
نام پدر: عبدالحسين محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 4

/ کتاب


روزشمار شمسي

صدا و سيما به عنوان مهم ترين و مؤثرترين ابزار فرهنگ سازي، معرفي مناسبت هاي مختلف و تجليل از شخصيت ها و حوادث زندگي ساز را وجهه همت خود قرار داده است و برنامه هاي مختلفي در روزهاي عادي و برنامه هايي ...

شهيدان محراب

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، بزرگ ترين حماسه قرن و نقطه آغاز بازگشت جهان اسلام به هويت راستين خويش بود. در اين رخداد بي نظير و سرنوشت ساز، عوامل گوناگوني نقش داشتند كه نقش مبارزان و پيشگامان انقلاب، ...

روزشمار قمري

صدا و سيما به عنوان مهم ترين و مؤثرترين ابزار فرهنگ سازي، معرفي مناسبت هاي مختلف و تجليل از شخصيت ها و حوادث زندگي ساز را وجهه همت خود قرار داده است و برنامه هاي مختلفي در روزهاي عادي و برنامه هايي ...

شميم تربيت

توجه به تربيت، توجه به حياتي ترين مقوله انساني است، تربيت بستر خوشبختي و بدبختي انسان ها و جوامع مختلف را فراهم مي نمايد.اسلام در تربيت چهره اي ممتاز دارد و برخلاف نظام هاي متداول تربيتي كه فاقد ...