// پژوهشگر/ مريم حايك


مريم حايك
نام پدر: باقر محل تولد: آباده محل صدور: آباده ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ کتاب


استعمار فرانو (رويارويي زرسالاران اقتدارطلب با اسلام )

«استعمار» از معدود واژههايي است كه همه ملتهاي محروم و ستمديده جهان از آن تعريفي مشترك دارند. «تصرف دولتي قوي در مملكتي ضعيف، غصب اموال و پاي‌مال كردن حقوق ملت ضعيف». در فصل اول اين كتاب كه پنج ...

بررسي نقاط عطف وقايع تاريخي انقلاب اسلامي

آن گاه كه شب تيره ناآگاهي با شعار علم گرايي، جهان را گرفته و لشكر تباهي با پرچم سكولاريسم و سلاح فناوري به سرزمين، روح و روان انسان قرن بيستم هجوم آورده و انسانيت در شُرف نابودي بود، ابرمردي از سلاله ...

چرا جهاد اقتصادي؟

تلاش دنياي غربي براي جلوگيري از پيشرفت جمهوري اسلامي ايران با توسل بر تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري، شرايطي خاص را براي كشورمان به وجود آورده است. در چنين شرايطي ايران بايد نه تنها تحريم‌ها را خنثي ...


/ نگاشته‌ها


مشاركت

  • نوع: کتاب

اوپك و نظم نوين جهاني

  • سال نشر: 1384
  • نوع: مقاله