محمد حسين حسيني هرندي
نام پدر: سيد محمد محل صدور: كربلا ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 7

/ کتاب


نخبگان و انقلاب اسلامي

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما، با درنظر داشتن اهداف اساسي خويش، اين بار اثري با محوريت نقش تأثيرگذار نخبگان در انقلاب اسلامي فراهم آورده است. نويسنده در اين نوشتار، بر آن بوده است كه ضمن بررسي ...

نتايج و دستاوردهاي جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي عرصه‌اي است كه با برنامه‌ريزي صحيح و تدارك زمينه و شناخت عوامل مؤثر در آن و نيز تبيين اهداف بلندمدت و رهاورد نهايي آن، مي‌توان به نتايج و دستاوردهاي اساسي در ابعاد مختلف اجتماعي، ...

حمايت از توليد ملي در سيره عالمان ديني و نخبگان ملي

حركت جامعه بشري به سوي معنويت و رسوخ دين در جنبه‌هاي مختلف زندگي، در عصر جاري رو به فزوني و گسترش است؛ چرا كه قدرت معنوي و اجتماعي دين، در كاهش ستم و گرايش هرچه بيشتر ملت‌ها به مبارزه با يغماگران ...

از پيام تا قيام؛ نقش رسانه‌هاي سنتي در شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي

رسانه و انقلاب دو واژه‌اي هستند كه در تعامل با يكديگر قرار دارند؛ رسانه‌ها در مسير شكل‌گيري و به‌نتيجه‌رسيدن انقلاب، نقش آفريني مي‏كنند و انقلاب براي شكل‌گرفتن و به‌وقوع‌پيوستن به رسانه نيازمند ...

چكيده آثار مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

مجموعه حاضر چكيده برخي پژوهش هاي انجام يافته در اين مركز است كه به منظور اطلاع رساني مديران و برنامه سازان محترم فراهم شده است. جهت دسترسي آسان به عناوين آثار و مندرجات كتاب در ابتدا عنوان كتاب‌ها ...

كتاب‌شناسي جهاد اقتصادي

اقتصاد و تلاش و كوشش فردي و اجتماعي يكي از ضرورت‌هاي زندگي دنيوي انسان‌هاست. اين حركت، آن‌گاه كه سمت و سويي معنوي پيدا كند و زمينه ساز حيات جاودانه باشد، روندي جهادگونه و همراه با مجاهدت در تمامي ...

حكمت مطهر

انسان، موجودي است كه بر پايه عقل و منطق مي‌تواند به شناخت و شناساندن دست يابد. اين دارايي از آدمي، موجودي ساخته كه مي‌تواند حكيم باشد و حكيمانه بينديشد. به سخن ديگر؛ حكمت، سرمايه‌اي بزرگ و ارزشمند ...