محمدحسين درافشان
نام پدر: علي محمد محل صدور: قزوين ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 4

/ کتاب


كتاب شناسي موسيقي

كتاب شناسي موضوعي در پهنه گسترده پژوهش هاي علمي، كاري شايسته و بايسته است و تدوين كتاب نامه و كتاب شناخت با پيشينه تاريخي، ضرورتِ دانش امروز به شمار مي آيد. يكي از موضوع هايي كه به كنكاش و جست وجو ...

شاخص‌هاي تربيتي جهاد اقتصادي از منظر قرآن

امور اقتصادي مهم‌ترين عامل اثرگذار در اداره امور زندگي بشر است و جهاد اقتصادي مبتني بر مباني و اصول اسلامي، جامعه اسلامي را به تكامل مادي و معنوي رهنمون مي‌سازد، تعيين شاخص‌هاي اين جهاد از منظر ...

كتاب شناسي طنز

مجموعه پيشِ رو، كتاب شناسي است كه هم به آثاري كه به صورت مستقل درباره طنز و طنزنويسان و تئوري طنز نگاشته شده اند پرداخته است و هم به آثاري كه در قالبي طنزگونه نگاشته شده اند. فاضل ارجمند جناب آقاي ...

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از منظر آيات و روايات

نزديك به يك دهه است كه مقام معظم رهبري در آغاز هر سال جديد با تدبيري هوشمندانه و با در نظر گرفتن موقعيت زماني، سياست‌ها، راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان كشوررا براي رسيدن به قله‌هاي پيشرفت و توسعه ...