اميرهوشنگ آذردشتي
نام پدر: حسن محل تولد: تهران محل صدور: تهران ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 4

/ کتاب


كند و كاوي در مديريت علوي (مبتني بر نامه پنجاه‌ و سوم نهج‌البلاغه)

مديريت از جمله مهم ترين عواملي است كه مي تواند سازمان يا جامعه اي را به اهداف مطلوب خويش برساند. نگاهي گذرا به دگرگونيهاي تاريخي بهخوبي نشان مي دهد كه پيشرفت ها و تحولات مثبت مديون رهبران هوشمند ...


/ نگاشته‌ها


فرهنگ سازماني

  • موضوع: فرهنگ سازماني
  • سال نشر: آماده چاپ
  • نوع: کتاب

كندوكاوي در مديريت علوي

  • موضوع: مديريت اسلامي
  • سال نشر: آماده چاپ
  • نوع: کتاب

  • نوع: مقاله