// پژوهشگر/ محمد رضايي


محمد رضايي
نام پدر: رمضان محل صدور: كنسولي بغداد ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 1

/ کتاب


آيين برنامه‌سازي درباره زندگي امام صادق(ع)

در اين اثر كه دومين تلاش پس از «پژوهش برنامه‌سازي درباره زندگاني امام كاظم(ع)» است، مي‌كوشيم براي پيش‌تجربه‌هاي تخصصي در آينده و بازشناسي چگونگي فرآيند ايده‌يابي و رصد و معرفي نمونه‌هايي از ...