// پژوهشگر/  


 

تعداد آثار: 1

/ کتاب


خبرگان و پرسش هاي مبنايي

معمار انقلاب شكوهمند اسلامي ايران حضرت امام خميني رحمه الله ، انديشه سياسي جديدي را در جهان معاصر از سال 1357 پايه‌گذاري كرد كه بر اساس آن احكام اسلامي از كانال رأي مردم و با هدايت و رهبري ولايت فقيه ...