// پژوهشگر/ وحيد حياتي


وحيد حياتي
نام پدر: سيف الله محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 43

/ کتاب


رويكردهاي انتقادي در فيلم: نقد مؤلف

براي نقد فيلم و نقد هنري به طور عام روش‌هاي انتقادي‌اي وجود دارد. اين روش‌ها گاه انحصاري بودن و نفي ديگر روش‌ها را ندارند يا نبايد داشته باشند و براي همين قابل جمع با ديگر روش‌ها هستند. از همين ...

رهيافتي به رئاليسم، سينما و بيان مفاهيم ديني

امروزه يكي از خلاء‌هاي محسوس در حوزه نظري سينماي ايران، اين است كه در پيوند ميان سينما، كه تأثيرگذارترين هنر در فضاي مدرن است، با دين (اسلام) كه سامان‌دهنده مناسبات انساني و اجتماعي است، زمينه‌هاي ...


/ نشریه


رواق هنر و انديشه 42

دي ماه 1387 _ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. دين و هنر / وحيد حياتي 2. گستره مفهومي نور / گفتاري از دكتر علي‌اصغر فهيمي‌فر 3. معماري مساجد دوره صفويه / مريم حيدري 4. اسلام: زيبايي‌شناسي يك دين عرفاني ...

رواق هنر و انديشه 28

آبان ماه 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. انقلاب در رسانه / سلمان رضواني 2. زيبايي‌شناسي تلويزيون / علي‌اصغر دارابي 3. مجاز،‌ واقعيتي توهمي / زهره شريعت ناصري 4. تلويزيون و جهاني شدن / جان هارتلي ...

رواق هنر و انديشه 25 و 26

مرداد و شهريور 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. از آيين‌هاي رسانه‌اي تا دنياي جنيني / سيد حميدرضا قادري 2. تلويزيون: عامل اصلي فاجعه / گفت و گو با نيل پستمن اسماعيل اسفندياري 3. جهاني شدن رسانه‌ها: ...

رواق هنر و انديشه 16

آبان ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. دايره‌هاي نامرئي / سيدحميدرضا قادري 2. يادآوري / دكتر مهدي محسنيان‌راد 3. پژوهشگر در فرآيند / محمدرضا پاسدار 4. همچون آيينه / گفتگو با حجت الاسلام دكتر ...

رواق هنر و انديشه 15

مهر ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. تا مرز فراموشي / وحيد حياتي 2. رسانه و تكنولوژي / دكتر ابراهيم فياض 3. اشباع شخصيت‌هاي تلويزيوني / ديويد لاستد علي عامري‌مهابادي 4. اسطوره‌هاي صهيونيستي ...

رواق هنر و انديشه 20

اسفند ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. صورت تمدن غرب / احمد پهلوانيان 2. نشانه‌ها و هنجارها در راديو جوان / دكتر علي جعفري 3. بحران معنا در دين و هنر / باربارا دكونچيني حميد بخشنده 4. اسطوره ...

رواق هنر و انديشه 39 و 40

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. دين و رسانه / وحيد حياتي 2. ما، اول راه هستيم (بخش اول) / در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دكتر هادي صادقي 3. بهترين جا، مقابل تلويزيون / در گفت‌وگو با دكتر سيد حسن خجسته 4. ...

رواق هنر و انديشه 35

خرداد ماه 1388 _ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رسانه و انتخابات / وحيد حياتي 2. تلويزيون ايران در 13 رجب / علي جعفري 3. عشق‌هاي لبخندي، اشك‌هاي خانوادگي / فاطمه خاوري، معصومه مهرنوروزي، آسيه مرادي 4. ...

رواق هنر و انديشه 34

ارديبهشت ماه 1388 _ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. الگوي مصرف و تلويزيون / وحيد حياتي 2. رسانه در حديث بزرگان / آيت‌الله عبدالله جوادي آملي 3. رويكردهاي نظري در مطالعۀ نسبت تلويزيون و دينداري / ...

رواق هنر و انديشه 11

خرداد ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. گذر و نظر / سيدحميد ميرخندان 2. پرچم‌هاي ما / نشست پژوهشي 3. خانم‌هاي چادري سيما / علي جعفري 4. هنر، كشف، حقيقت / گفت و گو با دكتر مرتضي حيدري 5. جايگاه ...

رواق هنر و انديشه 30

دي ماه 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. درباره نقد / سلمان رضواني 2. هنر دوره اسلامي / دكتر احمد تندي 3. سيري بر مطالعات انتقادي معاصر:‌از فرهنگ تا رسانه / دكتر علي جعفري 4. بررسي شبكه ماهواره‌اي ...

رواق هنر و انديشه 14

شهريور ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رازهاي ما / سيدحميدرضا قادري 2. سقف شيشه‌اي / سيدحميد مشكات 3. تلويزيون و نگراني‌هاي ديني / دكتر عليرضا شجاعي زند 4. ماهيت زيبايي‌شناسي رسانه تلويزيون ...

رواق هنر و انديشه 17 ـ 18

آذر و دي 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. حكايت رمضان / سيدعلي آتش‌زر 2. اسطوره‌هاي صهيونيستي (بخش سوم) / محمدحسين فرج‌نژاد 3. اسطوره و هنر‌(بخش دوم) / مجتبي فرهنگيان 4. رويدادها (بخش سوم) / سيمور ...

رواق هنر و انديشه 7 و 8

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رسانه و بيننده / وحيد حياتي 2. فلسفه هنر در قرن بيستم / دكتر محمد ضميران 3. فلسفه هنر و بازيهاي ويديويي / آيرون اسماتز محمدرضا امين 4. نگاهي ديگر / علي جعفري 5. مريي ...

رواق هنر و انديشه 5

آذرماه 1385 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. همچون استخواني برآمده از خاك / وحيد حياتي 2. به كجا چنين شتابان / سيدمحمدحسين نيازمند 3. چرا / آيا همه خواب بودند؟ / سيد علي آتش زر 4. وقت بيداري / نقد فيلم ...

رواق هنر و انديشه 41

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.پژوهش در افق هاي نو/وحيد حياتي 2.مهدويت در رسانه ملي1/نغمه خليل بيگي 3.به سوي نظريه فرهنگيِ ايدئولوژي سياسي و رسانه هاي جمعي در دنياي مسلمانان/سيد پاشا 4.كاغذ، چاپ ...

رواق هنر و انديشه 37

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.قاب شيشه اي در تبليغات/وحيد حياتي 2.دين و هنر/آيت الله محي الدين حائري شيرازي 3.تجربه نيابتي:نشانه شناسي پويا نمايي هاي راهنمايي و رانندگي با تاكيد بر عناصر اجرايي ...

رواق هنر و انديشه 31 ـ 32

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.بيم و اميد؛ رسانه ملّي و دهة فجر/سيدحميدرضا قادري 2.بررسي شبكه ماهواره اي TBN (بخش دوم)/احمد شاكرنژاد 3.اونجليست ها، يازده سپتامبر و بازنهايي اسلام/اريك گورملي 4.رسانه ...

رواق هنر و انديشه 24

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.مديرت دانش/حميد دهقانپور 2.كاركردگرايي رسانه ها و فرآيندهاي اجتماعي در عصر جهاني شدن/علي جعفري 3.تسليم فرهنگ به رسانه/محمدرضا اسدي 4.هشداري در برابر يقين/حميد بخشنده ...

رواق هنر و انديشه 22

ارديبهشت ماه 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. راه پيش‌رو / حجت الاسلام سلمان رضواني 2. درباره سكولاريسم / حجت الاسلام دكتر محمدتقي سبحاني 3. راهي كه رفته‌ايم،‌ راهي كه مي‌رويم / گفت و گو با ...

رواق هنر و انديشه 29

آذر ماه 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. انقلاب اسلامي،‌ عقلانيت و رسانه ملي / احمد اسفنديار 2. سيري بر مطالعات انتقادي معاصر: از فرهنگ تا رسانه / دكتر علي جعفري 3. ابهام و ايهام؛ موسيقي در رسانه ...

رواق هنر و انديشه 27

مهر ماه 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رسانه و انقلاب / وحيد حياتي 2. فراتر از زندگي:‌ كاركردهاي مذهبي تلويزيون / پيتر هورسفيلد مقداد مهرابي 3. بررسي انتقادي بازنمايي نماز در تلويزيون ايران ...

ماهنامه رواق هنر و انديشه 1 (مرداد 1385)

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.هنر،تجلي شيدايي است/وحيد حياتي،2.دين و هنر/دكتر غلامرضا اعواني،3.پژوهش و رسانه/محمدرضا پاسدار،4.سينماي ديني،سينماي مطلوب/غلامرضا يوسف زاده،5.فرماليسم و نئوفرماليسم/ايان ...

رواق هنر و انديشه 13

مرداد ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. سرآغاز / سلمان رضواني 2. نيمه شعبان در تلويزيون ايران / دكتر علي جعفري 3. فرهنگ مهدوي و رسانه ملي / ابراهيم شفيعي سروستاني 4. واتيكان و رسانه / گفتگو ...

رواق هنر و انديشه 21

فروردين ماه 1387 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. نام ها و نشانه‌ها / سيد حميدرضا قادري 2. تكنولوژي رسانه و تحولات اجتماعي / حسين عميد 3. نشانه‌ها و هنجارها در راديو جوان / دكتر علي جعفري 4. اسطوره ...

رواق هنر و انديشه 19

بهمن ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. سكولاريسم، مطالعات رسانه‌اي و دين / سيد حميد مشكات 2. رسانه ديني و فرهنگ عامه / دكتر مهري بهار 3. حيات رسانه‌اي / حسين عميد 4. اسطوره‌هاي صهيونيستي ...

رواق هنر و انديشه 38

شهريور ماه 1388 _ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رمضان در رسانه / وحيد حياتي 2. تا سحر... / نشست نقد برنامه دو قدم مانده به صبح 3. ورود ممنوع! / نشست نقد فيلم‌هاي سينمايي اخراجي‌ها 4. فن‌آوري رسانه؛ ...

رواق هنر و انديشه 36

تير ماه 1388 _ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رسانه و اعتماد مخاطب / وحيد حياتي 2. اصلاح الگوي مصرف و كاركردهاي رسانه ملي / مجيد خبازي 3. پزشك دهكدة ما كجاست؟ / سيدحميدرضا قادري 4. پديدارشناسي و فيلم: ...

رواق هنر و انديشه 9

فروردين ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. تلويزيون،‌ابزار يا بخشي از پيام / احمد پهلوانيان 2. رسانه و موجبيت تكنولوژي / دكتر ابراهيم فياض 3. عقلانيت و هنر / حجة‌الاسلام دكتر هادي صادقي 4. ...

رواق هنر و انديشه 12

تير ماه 1386 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. ميهمان ناخوانده / وحيد حياتي 2. دروغ‌هاي حقيقي / نشست پژوهشي 3. گرگ‌ها و ميش‌هات / سيدحميدرضا قادري 4. راه و بيراه / سيدحميد مشكات 5. ذكر هنرمند / گفتگو ...

رواق هنر و انديشه 3

مهر ماه 1385 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. پيامبر / وحيد حياتي 2. خوبي و خدا / سيدعلي آذرخش 3. شخصيت / سيمور چتمن راضيه سادات ميرخندان 4. خوبي خدا / مارجوري كمپر اميرمهدي حقيقت 5. هنر و تحقق حقيقت ...

رواق هنر و انديشه 4

آبان ماه 1385 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. راه / وحيد حياتي 2. تعاريف هنر از افلاطون تا مونرو بردزلي / محمد صدرا 3. هنر در عصر تكنيك / دكتر محمد جواد صافيان 4. خيلي دور، كمي نزديك / سيدحميدرضا قادري 5. ...

رواق هنر و انديشه 33

فروردين ماه 1388 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رسانه در سال الگوي مصرف / وحيد حياتي 2. از روزگار قريب تا يوسف پيامبر / نشست نقد سريال 3. واكنش‌هاي مخاطبان به مصائب مسيح(ع) / ويليام براون، جان كيلر، ...

رواق هنر و انديشه 6

دي ماه 1385 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. روايت دوباره / سيدحميد رضا قادري 2. بكت نهيليست نيست / محمد جعفري 3. شخصيت / سيمور چتمن راضيه سادات ميرخندان 4. زيبايي شناسي كانت / سيدحميد مشكوة 5. فلسفه ...

رواق هنر و انديشه 2

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.لحظةناب/وحيد حياتي 2.موادّ لازم براي ساخت فيلم سينمايي افشاگرانه/محمدرضا محقق 3.يك تكه نان (نقد فيلم سينمايي يك تكه نان) 4.سينماي ديني، سينماي مطلوب/غلامرضا يوسف ...

رواق هنر و انديشه 43

بهمن ماه 1388 _ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. نيمه روشن / وحيد حياتي 2. فن‌آوري هاي جديد رسانه‌اي و هويت سلمانان / رضا كاوند 3. اروپا، جهاني‌شدن و سرنوشت فرهنگ / در گفت‌وگو با ژان بودريار / برگردان: ...

رواق هنر و انديشه 10

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.بوي كسي مي آيد/سيد علي آتش زر 2.تقويم بي شماره/علي جعفري 3.جابر بن حيان 4.تكمله/سيدحميدرضا قادري 5.از رويا تا حقيقت/مصطفي مرشدلو 6.دربارۀ سينماي ديني/منصور ابراهيمي ...

رواق هنر و انديشه 23

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.نوآوري و رسانه/وحيد حياتي 2.روش شناسي، مخاطب پژوهي و سكولاريسم(بخش دوم)/دكتر سيد رضا نقيب السادات 3.زيبايي شناسي فمينيستي/پگ براند 4.اسطوره هاي صهيونيستي(بخش هشتم)/محمد ...


/ نگاشته‌ها


رويكرد هاي انتقادي در فيلم نقد مؤلف

  • موضوع: نقد و سينما
  • سال نشر: 1388
  • نوع: کتاب

فلسفه و سينما واقعيت در سينما

  • موضوع: ماحث نظري سينما
  • سال نشر: 1387
  • نوع: کتاب

سينماي پست مدرن

  • موضوع: نقد و سينما
  • سال نشر: 1388
  • نوع: مقاله