علي اصغر قرباني ده برزويي
نام پدر: عباس محل صدور: تايباد ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 7

/ کتاب


امام كاظم (ع) (از ديدگاه اهل سنّت )

پژوهش پيش رو به بررسي زندگي امام موسي بن جعفر عليه السلام از نگاه اهل سنّت مي پردازد. بايد دانست فضايل امام موسي كاظم عليه السلام در منابع دست دوم و سوم اهل سنّت آمده است. البته ضعف آن منابع، با توجه ...

شب هاي قدر از ديدگاه اهل سنت

يكي از آرمانها و وظايف برنامه هاي برون مرزي، توجيه و تبيين صحيح ابهامات و شبهاتي است كه به علل گوناگون، همچون عدم آشنايي با موازين دين مبين اسلام و دسترسي نداشتن به منابع و مراجع مطمئن و يا تزوير ...

گذري بر سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله در منابع اهل سنت

هدف از بررسي فضايل پيامبر در اين نوشته، گزينش بخش هاي مهمي است كه به چارچوب خاص كار ما مربوط مي شود. مقصود ما بررسي و تحليل تاريخ كامل زندگي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله نيست، بلكه معيار ما در گزينش ...


/ نگاشته‌ها


شب هاي قدر

  • سال نشر: 1378
  • نوع: کتاب

كتابشناسي اهل سنت

  • سال نشر: 1379
  • نوع: کتاب

اسلام و قومگرايي

  • سال نشر: 1378
  • نوع: مقاله