// پژوهشگر/ ايوب هاشمي


ايوب هاشمي

تعداد آثار: 3

/ کتاب


همت و كار در ‌آيينه شعر و ادب فارسي

مركز پژوهش‌هاي اسلامي در فرصت و مجال اندكي كه دراختيار داشت موضوع سال 1389؛ يعني همت و كار را از زاويه‌هاي مختلفي، از جمله ديدگاه آيات قرآن، سيره و سخن ائمه معصومان(ع)، گفتار و رفتار بزرگان، علما ...

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در شعر فارسي

ادبيات، هنري كلامي و شعر، اثري ادبي است كه نتيجه شناخت‌ و تجربه ذهني و عيني انسان است كه در پيوند با قوّه تخيل، همراه با احساس، با زباني آهنگين و در قالبي مناسب ارائه مي‌گردد و موجب‌ التذاذ مي‌شود. ...

مجموعه مقالاتي درباره همت و كار مضاعف

همت و تلاش، موضوعي بين رشته‌اي است كه از مناظر مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان درباره آن كاوش كرد. هر يك از اين ابعاد نيز در جاي خود مي‌تواند محملي براي مباحث مفصل و مهم ديگر باشد. ...