سيد علي اصغر موسوي
مشهور به: سعا نام پدر: سيد علي اكبر محل تولد: خرقان ساوه محل صدور: ساوه ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 25

/ کتاب


آرايههاي اخلاقي در متون ديني و ادب پارسي

مجموعه حاضر، دربردارنده آموزه هاي اخلاقي برگرفته از آيات آسماني قرآن، احاديث جاوداني معصومين (ع)، تمثيل هاي بي مثال ادب پارسي در قالب اشعار و ضرب المثل ها و لطايف و همچنين حكايت هاي بي زوال اخلاقي ...

فاطمه عليها السلام الگويي بي‌بديل _ گذري بر سيره و سخن فاطمه عليها السلام

فاطمه انسيه حورا است؛ همان‌طور مخلوق زميني است، سيرتي بهشتي و ملكوتي دارد؛ او هديه الهي است و سوره كوثر در وصف ايشان نازل شده است. نعمت كوثر در جامع‌ترين فرهنگ‌هاي عربي به مال فراوان، خير زياد، ...

حج؛ حقيقت جاودانه (نگاهي ادبي به جغرافياي حج )

آيين توحيدي و مراسم ابراهيمي حج و دلربايي مكه و شكوه و قداست آن وحرمت حرمين شريفين همواره براي عارفان و شاعران شوق انگيز و انگيزه ساز بوده است تا عشق شيدايي خود را نسبت به اين سنت آييني و اين دو شهر ...


/ نگاشته‌ها


نقد و بررسي آثار

 • موضوع: نقد
 • سال نشر: 1381 تا 1385
 • نوع: مقاله

مجموعه مقالات مناسبتي

 • موضوع: ادبي ـ مناسبتي
 • سال نشر: 1383 و 1385
 • نوع: مقاله

نقدو بررسي آثار صغير اصفهاني

 • موضوع: نقد ادبي
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

حج، حقيقت جاودانه

 • سال نشر: 1391
 • نوع: کتاب

فاطمه(س)مادرتمام خوبي ها

 • سال نشر: 1394
 • نوع: کتاب

عرفان معيار

 • موضوع: تحليل عرفان شيعي با توجه به عرفان صوفيه در آثار ادبي كشور
 • نوع: مقاله

نظريه رعايت شان ممدوح درهنروادب ديني

 • سال نشر: خرداد1394
 • نوع: مقاله