// پژوهشگر/ محمد سليمي


محمد سليمي
نام پدر: احمد محل صدور: محلات ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 9

/ کتاب


مجموعه مقالات همايش سراسري رسانه تلويزيون و سكولاريسم

تأثير مباني نظري سكولاريسم به منزله وجه غالب تفكر غربي در عصر حاضر در رسانه، موضوعي است كه مقالات و سخنراني هاي ارائه شده در همايش «سكولاريسم و رسانه تلويزيون» به طور كلي به زواياي مختلف آن پرداخته ...

راهبردهاي رسانه‌اي در موضوع همت و تلاش

سال 1389 را در حالي آغاز كرديم كه به واسطه نام‌گذاري اين سال به نام «همت مضاعف، كار مضاعف»، رسالت و تكاليف بزرگي بر عهده دستگاه‌هاي فرهنگي كشور نهاده شد؛ چون اين موضوع بيش از تبيين و تفسير، نيازمند ...

حكمت طنز؛ مباني نظري و كاربردي و جايگاه آن در رسانه

طنز به‌‌‌معناي عام آن، از عوامل مهم ايجاد نشاط و شادماني، سرگرم‌سازي و تعديل مشكلات روحي - رواني است. از آنجا كه طنز با پيام‌هاي ضمني، بر افكار و احساسات مخاطبان اثر مي گذارد، عامل مهمي در فرهنگ‌سازي ...

مجموعه مقالات دومين هم انديشي سراسري رسانه تلويزيون و سكولاريسم

مدرنيته دااراي مباني فكري و هنري مشترك با سكولاريسم است و اختلاف، تنها از خاستگاه اعتبار است؛ انديشه مدرن به لحاظ تقابل با سنّت، و انديشه سكولار به دليل تقابل با دين. بر اين اساس، تفكر مدرن و سكولاريسم ...

راهبردها و راهكارهاي جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي مفهومي برآمده از فرهنگ سازي غني اسلامي است كه ابعاد، ويژگي ها و گستره آن، و نيز تحليل راهبردها و روش هاي اجرا و همچنين نتايج و ثمرات ارزشمند آن، تنها در ارتباط با مباني و مؤلفه هاي اسلامي ...


/ نگاشته‌ها