محمد رضا محمدي نيكو

تعداد آثار: 1

/ کتاب


فيلم نامه مجموعه تلويزيوني روزي فرا خواهد رسيد (نواب اربعه)

متون علمي، ادبي و هنري فاخر در تمامي فرهنگ ها جايگاهي والا داشته و امروزه نيز كه مفاهيم و پيام هاي بسياري، از راه تصوير متحركِ صنعت سينما و تلويزيون ارائه مي شود، اهميت پردازش و باز توليد رسانه اي ...