// پژوهشگر/ رقيه نديري


رقيه نديري
نام پدر: قاسم محل تولد: هشترود محل صدور: هشترود ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 2

/ کتاب


حيات نيكان (15) آيت‌الله سيد مهدي يثربي

مجموعه اي كه به عنوان «حيات نيكان» پيش روي شماست؛ به طور اجمالي حيات پربار فرزانگان شيعه اين پهن دشت اسلامي را مرور مي كند. در اين مختصر تلاش شده است با ترسيم چهره علمي و معنوي اين بزرگان، الگوهاي ...

حيات نيكان (26) سيد عزيزالله امامت

مجموعه اي كه به عنوان «حيات نيكان» پيش روي شماست؛ به طور اجمالي حيات پربار فرزانگان شيعه اين پهن دشت اسلامي را مرور مي كند. در اين مختصر تلاش شده است با ترسيم چهره علمي و معنوي اين بزرگان، الگوهاي ...