// پژوهشگر/ محمد منصور نژاد


محمد منصور نژاد
نام پدر: رمضان محل صدور: آمل ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 2

/ کتاب


دين و دولت در اسلام

گروهي بر اين باورند كه رسالت دين تنها به امور شخصي، فردي و باطني افراد محدود مي شود و دين وظيفه انسان سازي و تهذيب نفس را بر عهده دارد. گروه ديگري نيز با پذيرش رسالت انسان سازي دين، معتقدند كه انسان ...

مجموعه مقالاتي درباره همت و كار مضاعف

همت و تلاش، موضوعي بين رشته‌اي است كه از مناظر مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان درباره آن كاوش كرد. هر يك از اين ابعاد نيز در جاي خود مي‌تواند محملي براي مباحث مفصل و مهم ديگر باشد. ...