// پژوهشگر/  


 

تعداد آثار: 12

/ کتاب


از ذره تا آفتاب: پژوهش برنامه‌اي پيرامون زمانه، انديشه، سيره و نقاط عطف زندگي سلمان فارسي

انسان همواره در معرض تغيير و تحول قرار دارد و يكي از مهم‌ترين عوامل تحول‌پذيري انسان، تأثيرپذيري او از سرنوشت و راهي است كه الگوها پيموده‌اند. الگوهاي نيكو نمونه‌هاي عيني و مشهود يك انديشه و عمل ...

كدام حقوق بشر

گرچه حقوق بشر در سده اخير مطرح‌شده، ولي شواهد و مستندات تاريخي بيانگر آن است كه اين حقوق، در اديان الهي ريشه دارد و اصول اصلي حقوق طبيعي شامل حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي و مساوات، ...


/ نگاشته‌ها


كتابشناسي توصيفي كتابشناسي هاي امام خميني

 • موضوع: كتابشناسي
 • سال نشر: 1382
 • نوع: کتاب

دردمند غربت و هجران

 • موضوع: تاريخي
 • سال نشر: 1371
 • نوع: مقاله

معرفي كتاب

 • موضوع: اطلاع رساني
 • سال نشر: 1371-1376
 • نوع: مقاله

بخيل در روايات و حكايات

 • موضوع: بخل
 • سال نشر: 1388
 • نوع: کتاب

خاطرات آيه الله گرامي (بازنويسي)

 • موضوع: سرگذشت نامه
 • سال نشر: 1380
 • نوع: کتاب

تبعيد در حصار دژخيمان

 • موضوع: تاريخي
 • سال نشر: 1374
 • نوع: مقاله

كتابشناسي امام خميني

 • موضوع: كتابشناسي
 • سال نشر: 1380
 • نوع: مقاله

مجموعه مقالات همايش رقابت هاي سياسي و امنيت ملي، ج اول

 • موضوع: كتابشناسي
 • سال نشر: 1379
 • نوع: کتاب

امام خميني، نگران اختلافات نيروهاي انقلاب

 • موضوع: اجتماعي سياسي
 • سال نشر: 1376
 • نوع: مقاله

ماخذشناسي روحانيت

 • موضوع: كتابشناسي
 • سال نشر: 1380
 • نوع: مقاله