محمدرضا يوسفي شيخ رباط
نام پدر: علي دوست محل صدور: آبادان ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ کتاب


جلوه هايي از زندگي پيامبر صلي الله عليه و آله

پيامبر اكرم، نه تنها اسوه همه مسلمانان بلكه الگوي واقعي همه انسانهاي گيتي است. خداوند متعال در اين باره مي فرمايد:"به درستي كه رسول خدا، براي شما بهترين الگو است". يكي از اصول خدشه ناپذير زندگي پيامبر(ص) ...


/ نگاشته‌ها