// پژوهشگر/ عليرضا روزبهاني


عليرضا روزبهاني
نام پدر: علي محمد محل صدور: بروجرد ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ کتاب


گذري بر فرقه بهاييت

يكي از روش‌هاي دولت‌هاي استعمارگر در كشورهاي اسلامي، ايجاد فرقه‌ها و مذهب‌هاي دروغين است. هدف آنان از اين كار، پراكندگي و چنددستگي مسلمانان است تا بر حول يك محور جمع نشوند و نتوانند در برابر فعاليت‌هاي ...


/ نگاشته‌ها


پرسمان بهائيت

  • موضوع: بهائيت
  • نوع: کتاب

ارمغان استعمار

  • نوع: کتاب

تاريخ و عقايد بهائيت

  • موضوع: بهائيت
  • نوع: کتاب

در جستجوي حقيقت

  • سال نشر: 88
  • نوع: کتاب