// پژوهشگر/ عليرضا رنجبر


عليرضا رنجبر

تعداد آثار: 4

/ کتاب


بايسته‌هاي جهاد اقتصادي

خودكفايي و استقلال جامعه اصلي است كه هميشه مورد توجه جوامع بوده است زيرا تا زماني كه جامعه اي وابسته است هرگز نمي تواند جامعه اي سالم و توحيدي باشد و هيچ ملتي بدون داشتن اقتصادي نيرومند استقلال ...

حريم ريحانه (پيام هاي كوتاه و زيرنويس ويژه عفاف و حجاب)

حجاب يكي از ضروريات مهم دين مبين اسلام است كه در آيات متعدد قرآن به صراحت آمده است. اين مسئله در دنياي امروز نيز به عنوان سمبل اسلام شناخته مي‌شود و به يكي از نقاط مورد تهاجم دشمنان اسلام تبديل شده ...

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از نگاه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري

نام‏‎گذاري سال‏‎ها كه در سنوات اخير توسط مقام معظم رهبري انجام مي‏‎گيرد تدبير و راهبرد حكيمانه‏‎اي است كه معظم‏‎له به منظور هدايت جامعه و توجه دادن آن به مسائل سياسي، فعال ساختن اذهان جهت ...

راهبردها و سياست‌ها و محورهاي برنامه‌سازي در حوزه اقتصاد

رسانه يكي از اركان مهم و حكومتي در دنياي امروز است كه مديريت و هدايت افكار عمومي را بر عهده دارد و منبهع الهام همه حوزه هاي فرهنگي است و لازم است راهبردهايي را براي انجام اين مهم داشته باشد و بتواند ...