سيد رضي موسوي گيلاني
نام پدر: مرتضي محل تولد: رشت محل صدور: رشت ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 2

/ کتاب


حكمت هنر (هنر از منظر سنت و مدرنيته)

كتاب حاضر، مجموعه‌ مباحثي است كه در سه بخش گرد آمده است. اين مباحث كه در زمان‌هاي متفاوت نگاشته شده داراي انديشه و تأملي است كه عرصه هنر و زيبايي‌شناسي را نمايان سازد. اگرچه اين كتاب پيرامون مقوله‌هاي ...

رسانه و هنر اسلامي

وقتي هنرمند اثري را مي‌آفريند، آن اثر داراي جنبه‌هاي معناشناختي است كه مستقيم و غير مستقيم مفاهيم اصلي و پيراموني را به مخاطب القا مي‌نمايد، از طرفي اثر هنري بيانگر روحيه و وضعيت احساسي و فكري ...