// پژوهشگر/ اعظم بابايي


اعظم بابايي
نام پدر: غلامعلي محل تولد: قم محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 6

/ کتاب


زندگي و انديشه‌‌هاي علامه طبرسي

توجه دادن مخاطبان به عوامل و مصداق‌هاي سعادت و معرفي زندگي مصلحان براي ايجاد انگيزه تفكر و تدبّر در انديشه بزرگان از رسالت‌هاي خطير رسانه ملي است. آزاد انديشي، بلندنگري، سعهصدر، عفت قلم و انصاف ...

نقش خواص در شكل‌گيري واقعه عاشورا

حوادث گذشته گنجينه عبرت‌گيري آيندگان و سرمايه‌اي گران‌سنگ براي بشر است و مطالعه و بررسي پي‌آمدهاي آن در نوع تفكر و تصميم‌گيري اثرگذار بوده، برخورد با قضاياي پيش‌رو را تسهيل مي‌كند. در طول تاريخ ...


/ نگاشته‌ها


ابعاد زندگاني علامه طبرسي

 • موضوع: زندگي مفسران
 • سال نشر: در دست چاپ
 • نوع: کتاب

نگارش 4 مقاله در دانشنامه اثار عرفاني

 • موضوع: عرفان و تصوف
 • سال نشر: 1390
 • نوع: مقاله

بررسي و نقد شعر احمد شاملو

 • موضوع: نقد ادبي
 • سال نشر: 1389
 • نوع: مقاله

نقد و بررسي شعر زنان افغانستان

 • موضوع: نقد ادبي
 • سال نشر: 1389
 • نوع: مقاله