// پژوهشگر/ احسان آذركمند


احسان آذركمند
نام پدر: عبدالحسين محل تولد: سنقر محل صدور: سنقر ملیت: ايراني دین: اسلام

تعداد آثار: 13

/ کتاب


راهبرد رسانه (5) اسلام‌هراسي و راه‌كارهاي رسانه‌اي(در مواجهه با آن)

«راهبرد رسانه» عنوان مجموعه كتاب‌هايي است كه در آنها، پس از بررسي مهم‌ترين موضوع‌هاي مورد نياز رسانه از نگاه راهبردي، حاصل ديدگاه‌هاي كارشناسي در قالب راهبردها و سياست‌هاي اجرايي به مديران ...


/ نشریه


مجازه 4و5 تابستان و پاييز 1398

مهم‌ترين عامل ماندگاري و تداوم دين اسلام، تبليغ دين است. با پيشرفت فناوري در هر دوراني، ابزارها و روش‌هاي تبليغي نيز تغيير كرده است. تبليغ چهره‌به‌چهره (مستقيم)، تبليغ مكتوب و تبليغ با رسانه‌هاي ...

فصلنامه مطالعات دين و فضاي مجازي- مجازه 2

نشريه مجازه (مطالعات دين و فضاي مجازي) نشريه‌اي در حوزه فضاي مجازي است كه به منظور مطرح‌ساختن پژوهش‌ها و نظرات علما، انديشمندان و كارشناسان، در گروه هنر، ارتباطات و فضاي مجازي اداره‌كل پژوهش‏هاي ...

مجازه 6 ( فصلنامه مطالعات دين و فضاي مجازي)

اهداف فصلنامه اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه باتوجه به اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي دين و فضاي مجازي، توليد ادبيات بومي و مطالعات تطبيقي و بين‌رشته‌اي ذيل حوزه مطالعاتي ...


/ نگاشته‌ها


روز شمار تاريخ دوره مغول

 • موضوع: تاريخ
 • سال نشر: 1392
 • نوع: کتاب

هنر

 • موضوع: هنر
 • سال نشر: 1392
 • نوع: مقاله

تعامل زبير با حكومت امام علي(عليه‌السلام)

 • موضوع: تاريخ
 • سال نشر: 92
 • نوع: مقاله

اسلام هراسي و راهكارهاي رسانه‌اي مقابله با آن

 • موضوع: رسانه‌اي
 • سال نشر: 1390
 • نوع: کتاب

بيراهه

 • موضوع: پهلوي
 • سال نشر: 85
 • نوع: مقاله

نقد وهابيت

 • موضوع: تاريخ
 • سال نشر: 90
 • نوع: مقاله

رسانه

 • موضوع: رسانه
 • سال نشر: 1392
 • نوع: مقاله

پنچاه سال پهلوي خدمات مفاسد

 • موضوع: پهلوي
 • سال نشر: 85
 • نوع: مقاله

جغرافياي سياسي تشيع

 • موضوع: تاريخ
 • سال نشر: 90
 • نوع: مقاله