// پژوهشگر/ احمد رضوانفر


احمد رضوانفر

تعداد آثار: 11

/ کتاب


نسيم بيداري (بررسي عملكرد خودي و غيرخودي در تاريخ اسلام و انقلاب)

سليقه ها، ذوق ها، استعدادها و گزاره هاي اعتقادي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي در ميان مردم يكسان نيست و اين گوناگوني سبب مي شود كه برداشت ها و رخدادهاي سياسي و اجتماعي نيز گوناگون شود. اين اندازه از ...

فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام حرف (پ)

موضوع هايي كه در مجموعه فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام «پ» بررسي شده است، عبارتند از: پاكيزگي، پاك دامني، پوزش خواهي، پاداش، پارسايي و پرهيزكاري، پشيماني، پرسش، پناه بردن به خدا، پند و اندرز، ...

سفارش هاي پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله) به خانواده

نهاد خانواده از محبوب ترين بنيادهاي بشري نزد حضرت حق تعالي است. خانواده، پيوند پاك و الهي بين يك زن و مرد؛ تجلي گاه مهر و محبت و محيطي براي پرورش انسان هاي سالم و سعادتمند است. جامعه انساني مرهون خانواده ...

فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام حرف (ت)

نگارنده محترم، جناب حجت الاسلام و المسلمين احمد رضوانفر با قلم شيواي خود، اين مجموعه الفبايي فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام را با نظارت و ارزيابي جناب حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين درافشان ...

بارگاه قرب (ويژه روز عرفه و عيد سعيد قربان)

در اين نوشتار سعي شده است تا پيرامون «عيد قربان» و «عرفه» سخن گفته شود اما از آنجا كه سخن گفتن از عرفه و عيد قربان، بدون سخن گفتن از حج ناتمام است. بنابر اين در آغاز از حج سخن مي گوييم، باشد كه مورد ...

فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام ((حرف ر))

آفريدگار جهان، آفريده خود را بر اساس عقل و فطرت آفريده و سراپاي وجود او را با محبت سرشته و شريف‌ترين مظهر خود را نماينده خويش در زمين قرار داده است. دو يادگار پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله ؛ يعني ...

فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام حرف (الف) بخش دوم

مجموعه فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام «الف» در دو بخش، با پرداختن به موضوع هاي زير تدوين يافته است: احتكار، اختلاف، اخلاص، ادب، ازدواج، استقامت، اسراف، اصلاح، اعتدال، اعتكاف، امانت، امر به ...

فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام حرف (ب)

نگارنده محترم، جناب حجت الاسلام والمسلمين احمد رضوان فر با قلم شيواي خود، مجموعه الفبايي فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام را با نظارت و ارزيابي جناب حجت الاسلام والمسلمين محمد حسين درافشان، تحفه ...

فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين عليهم السلام حرف (آ)

نگارنده محترم، جناب حجت الاسلام و المسلمين رضوانفر با قلم شيواي خود، اين مجموعه الفبايي فرهنگ اخلاقي ـ تربيتي معصومين عليهم السلام را با نظارت و ارزيابي جناب حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين درافشان ...

برابري و نفي تبعيض ( از ديدگاه پيامبراعظم صلي الله عليه و آله )

سيره و زندگاني پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله در عرصه هاي گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي و نيز در زمينه هاي عبادي، تربيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، آكنده از فضايل انساني است كه پرداختن به هر يك ...

فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام حرف (د - ذ)

آفريدگار جهان، آفريده خود را بر اساس عقل و فطرت آفريده و سراپاي وجود او را با محبت سرشته و شريف‏ترين مظهر خود را نماينده خويش در روي زمين قرار داده است. دو يادگار پيامبر صلي الله عليه و آله ؛ يعني ...