سيد محسن‏‫ حسيني هرندي

تعداد آثار: 1

/ کتاب


اخلاق ورزشي در رسانه

عصر حاضر و دوره كنوني را «عصر اطلاعات»، دانش و مديريت ناميده‌اند؛ زمانه‌اي كه انقلاب در ارتباطات باعث شده حجم بالايي از اطلاعات و آگاهي‌هاي جديد از طريق شبكه‌هاي اطلاعاتي به سهولت در دسترس عموم ...