// پژوهشگر/ احمد طوبايي


احمد طوبايي

تعداد آثار: 9

/ نشریه


فصلنامه رسانه و خانواده 1 (پياپي 37)

به لطف الهي در اين فصلنامه به مباحث مهمي در موضوع رسانه و خانواده پرداخته شده است كه اميد مي‌رود گامي مؤثر در جهت تقويت و تعميق برنامه‌هاي خانواده‌محور در رسانه ملي باشد. به طور كلي، تلاش شده است ...

فصلنامه رسانه و خانواده 3 (پياپي 39)

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه:نقش پدر،نقش شبكه هاي ماهواره اي در ايجاد چالش هاي فرهنگي و فروپاشي خانواده در ايران،رسالت خانواده و رسانه در پرورش فرزندان ...

فصلنامه رسانه و خانواده 7 (پياپي 43)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: رسانه ملي و كرامت اسلامي زن،شبكه‌هاي ماهواره اي و تغيير در كاركردهاي خانواده،اثرات رسانه‌ها بر سلامتي كودكان و نوجوانان،راهنماي مراكز پژوهشي زنان و خانواده ...

فصلنامه رسانه و خانواده 8 و 9 (پياپي 44)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -اقتراح: گفتمان‌سازي در زمينه افزايش جمعيت با حضور (دكتر سيدحسين شرف‌الدين و دكتر محمدحسين پورياني) -تغيير نگرش و رفتار مردم در زمينه فرزندآوري ؛ گفت و گو با( حجت ...

فصلنامه رسانه و خانواده 2 (پياپي 38)

يكي از مهم‌ترين علل شيوع فساد اخلاقي ميان مردم، فيلم‌هايي است كه نمايش داده مي‌شود... والدين بدون توجه به تأثيرهاي بسيار بد بعضي از اين فيلم‌ها خود و فرزندانشان را در معرض تماشاي آنها قرار مي‌دهند ...

فصلنامه رسانه و خانواده 4 (پياپي 40)

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه: ازدواج،آسيب شناسي فرهنگي فن آوري هاي مدرن در خانواده و نقش رسانه هاي جمعي،خانواده،شكاف نسلي و رسانه ها،رسانه ها و خانواده ...

فصلنامه رسانه و خانواده 5 (پياپي 41)

برخي مطالب ا ين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه:فرزندپروري،نگاهي به تبليغات تجاري متمركز بر زنان در شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان،بررسي وساطت والدين:روابط،چالش ...

فصلنامه رسانه و خانواده 6 (پياپي 42)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه: تحكيم خانواده،بازنمايي اقتصاد خانواده در برنامه‌هاي صدا و سيما،رسانه ملي و روابط همسران؛ مهارت حل تعارض،تاثير ...

فصلنامه رسانه و خانواده 10 و 11 (پياپي 45)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر : - اقتراح: درآمدي بر موضوع رسانه ملي، خانواده و مسائل نوپديد با حضور آقايان دكتر حسين گودرزي٭، حجت‌الاسلام علي جعفري٭٭ و دكتر نعمت‌الله كرم‌اللهي٭٭٭ - آسيب‌شناسي ...