// پژوهشگر/ احمد طوبايي


احمد طوبايي

تعداد آثار: 12

/ نشریه


فصلنامه رسانه و خانواده 1 (پياپي 37)

به لطف الهي در اين فصلنامه به مباحث مهمي در موضوع رسانه و خانواده پرداخته شده است كه اميد مي‌رود گامي مؤثر در جهت تقويت و تعميق برنامه‌هاي خانواده‌محور در رسانه ملي باشد. به طور كلي، تلاش شده است ...

فصلنامه رسانه و خانواده 3 (پياپي 39)

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه:نقش پدر،نقش شبكه هاي ماهواره اي در ايجاد چالش هاي فرهنگي و فروپاشي خانواده در ايران،رسالت خانواده و رسانه در پرورش فرزندان ...

فصلنامه رسانه و خانواده 7 (پياپي 43)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: رسانه ملي و كرامت اسلامي زن،شبكه‌هاي ماهواره اي و تغيير در كاركردهاي خانواده،اثرات رسانه‌ها بر سلامتي كودكان و نوجوانان،راهنماي مراكز پژوهشي زنان و خانواده ...

فصلنامه رسانه و خانواده 8 و 9 (پياپي 44)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -اقتراح: گفتمان‌سازي در زمينه افزايش جمعيت با حضور (دكتر سيدحسين شرف‌الدين و دكتر محمدحسين پورياني) -تغيير نگرش و رفتار مردم در زمينه فرزندآوري ؛ گفت و گو با( حجت ...

سياحت غرب 155

نقد فرهنگ و تمدن غربي از نگاه و بيان منتقدان و انديشمندان غربي، رويكرد محوري و ثابت نشريه سياحت غرب است. تاكنون بيش از يكصد و پنجاه شماره نشريه نام برده شده به مرحله چاپ و انتشار رسيده است. در اين ...

سياحت غرب 156

اين شماره نشريه «سياحت غرب» بخش ويژه اي دارد با عنوان اسلام هراسي در امريكا. در اين مقاله جريان هاي فعال ضد اسلام در امريكا در قالب سازمان هاي مردم‌نهاد معرفي مي‌شود. وجه اشتراك جريان هاي مذكور ...

فصلنامه رسانه و خانواده 2 (پياپي 38)

يكي از مهم‌ترين علل شيوع فساد اخلاقي ميان مردم، فيلم‌هايي است كه نمايش داده مي‌شود... والدين بدون توجه به تأثيرهاي بسيار بد بعضي از اين فيلم‌ها خود و فرزندانشان را در معرض تماشاي آنها قرار مي‌دهند ...

فصلنامه رسانه و خانواده 4 (پياپي 40)

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه: ازدواج،آسيب شناسي فرهنگي فن آوري هاي مدرن در خانواده و نقش رسانه هاي جمعي،خانواده،شكاف نسلي و رسانه ها،رسانه ها و خانواده ...

فصلنامه رسانه و خانواده 5 (پياپي 41)

برخي مطالب ا ين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه:فرزندپروري،نگاهي به تبليغات تجاري متمركز بر زنان در شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان،بررسي وساطت والدين:روابط،چالش ...

فصلنامه رسانه و خانواده 6 (پياپي 42)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه: تحكيم خانواده،بازنمايي اقتصاد خانواده در برنامه‌هاي صدا و سيما،رسانه ملي و روابط همسران؛ مهارت حل تعارض،تاثير ...

فصلنامه رسانه و خانواده 10 و 11 (پياپي 45)

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر : - اقتراح: درآمدي بر موضوع رسانه ملي، خانواده و مسائل نوپديد با حضور آقايان دكتر حسين گودرزي٭، حجت‌الاسلام علي جعفري٭٭ و دكتر نعمت‌الله كرم‌اللهي٭٭٭ - آسيب‌شناسي ...