// پژوهشگر/ اقبال حسيني نيا


اقبال حسيني نيا
نام پدر: عبدالحميد محل صدور: نجف اشرف ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 15

/ کتاب


مجموعه متن‌هاي برنامه‌اي درباره تربيت فرزندان (1)

كمال و سعادت آدمي در دست‌يابي به مقام قرب الهي نهفته است و اين مهم تنها در پرتو پرورش فضايل اخلاقي و انساني به دست مي‌آيد. در اين ميان، پدر و مادر در مقامِ نخستين مربيان فرزندان، بايد به دنبال برنامه‌اي ...

وصال خويشان چشم اندازي به صله رحم در آيات و روايات

آنچه در پي مي آيد، از بررسي متون ديني به دست آمده است. در فصل اول، به مفهوم صله رحم، مصداق هاي آن، انواع خويشاوندان و حقوق آنها پرداخته مي شود. سپس پنجره اي به روي آيات و روايات مي گشاييم و صله رحم را ...

زمزم هدايت (نگارينه اي از سخنان رسول خدا صلي الله عليه و آله)

سيره پيامبران الگوي تربيت عملي انسان هاست؛ زيرا با پيروي از سيره عملي آنان در مسير كمال قرار مي گيرند. يكي از تفاوت هاي اساسي مكتب الهي با ديگر مكتب هاي بشري همين نكته است كه در ديگر مكتب ها ديده نمي ...

توبه و بازگشت

رحمت الهي همه مردم اعم از مؤمن و مشرك را فرا مي گيرد و هيچ كس نبايد از رحمت الهي نااميد شود. بخشش الهي، فراگير و توبه، كليد بخشش همه گناهان است. توبه، همان بازگشت و كاري نيكوست كه به قدرت و توفيق الهي ...

اخلاق زندگي (2) (مجموعه متون برنامه اي براي گروه هاي خانواده و اجتماعي)

اين مجموعه، با گردآوري رهنمودهايي اخلاقي از آموزه هاي قرآن كريم و روايت هاي امامان معصوم(ع)، بر آن است كه زمينه رشد و تعالي افراد را در عرصه خانواده و اجتماع به گونه اي فراهم آورد تا به مرتبه اي دست ...


/ نگاشته‌ها


وصال خويشان

 • موضوع: صله رحم
 • سال نشر: 1385
 • نوع: کتاب

خود سازي و اهل سازي در پرتو عفاف و حجاب از منظر قرآن كريم

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

حقوق همسايگان در اسلام

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

بررسي عوامل تأثير گذار بر تربيت ديني

 • موضوع: اخلاق و تربيت
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

نگاهي به ارزشهاي اخلاقي اسلام

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

جلوه ها از اخلاق و رفتار پيامبر (ص)

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

بايد و نبايدها اخلاقي معلمان

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

برگي از سيره اخلاق پيامبر اسلام

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

امام و ماه مبارك رمضان

 • موضوع: اخلاقي تربيتي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله